target="_blank">
 
 
 
  สมัครเป็นสมาชิก Facebook วันนี้เพื่อติดต่อกับ กศน.ตำบลลำปางหลวง
  วันที่  18/09/2555
 
 


รายละเอียด
สมัครเป็นสมาชิก Facebook วันนี้เพื่อติดต่อกับ กศน.ตำบลลำปางหลวง
www.facebook.com/lampang.luang
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลลำปางหลวง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
ม.8 บ้านกองหาญ ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง