target="_blank">
 
 
 
  จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตรการเลือกตั้งท้องถิ่น
  วันที่  20/01/2564
 
 


รายละเอียด
    
วันที่ 18 ธันวาคม 2563
นางอำไพ บางกีรติกร ครูกศน.ตำบลลำปางหลวง จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตรการเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน 3 ชั่วโมง ให้กับประชาขนบ้านม้ากลาง ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 15 คน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านม้ากลาง หมู่ที่ 13 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมีนายบุญเรือน หุ่นดี เป็นวิทยากร
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลลำปางหลวง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
ม.8 บ้านกองหาญ ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง