target="_blank">
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานกศน.ตำบลลำปางหลวง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 1-30 เมษายน -วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2556 
เชิญร่วมงาน หกรรมรักการอ่าน และวันวิชาการ กศน.อำเภอเกาะคา ประจำปี 2556  
สมัครเป็นสมาชิก Facebook วันนี้เพื่อติดต่อกับ กศน.ตำบลลำปางหลวง 
ประกาศรับสมัครนักศึกษากศน.ตำบลลำปางหลวง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 
ประกาศรับสมัครนักศึกษากศน.ตำบลลำปางหลวง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 วันที่ 1-30 เมษายน 2555 
ประกาศรับสมัครนักศึกษา กศน. ตำบลลำปางหลวง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554  
ประกาศรับสมัครนักศึกษา กศน. ตำบลลำปางหลวง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2553
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลลำปางหลวง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
ม.8 บ้านกองหาญ ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง