target="_blank">
 
 
 
  กศน. ตำบลลำปางหลวง จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง อบรมให้ความรู้การประกอบอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า
วันที่ 25 – 29 สิงหาคม 2556 บ้านป่าเหียง ตำบลลำปางหลวง อ่านต่อ...

  วันที่  15/10/2556
 
 


รายละเอียด
    
กศน. ตำบลลำปางหลวง ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง อบรมให้ความรู้การประกอบอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า ช่องทางของการประกอบอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า โดยมี นายอุดม ยศบุญเรือง สท. ตำบลลำปางหลวง เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง การเพาะเห็ดนางฟ้า และนายชนะเทพ ถาวรรณา วิทยากร บรรยายให้ความรู้
วันที่ 25 – 29 สิงหาคม 2556 จำนวน 21 คน ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านป่าเหียง ตำบลลำปางหลวง ผู้เข้ร่วมกิจกรรม จำนวน 23 คน

หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลลำปางหลวง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
ม.8 บ้านกองหาญ ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง