target="_blank">
 
 
 
  กศน.ตำบลลำปางหลวง
  วันที่  21/01/2564
 
 


รายละเอียด
    
กศน.ตำบลลำปางหลวง หมู่ 8 บ้านกองหาญ ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลลำปางหลวง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
ม.8 บ้านกองหาญ ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง