target="_blank">
 
 
 
  จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตรการเลือกตั้งท้องถิ่น
  วันที่  21/01/2564
 
 


รายละเอียด
    
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตรการเลือกตั้งท้องถิ่น ให้กับประชาชนบ้านม้ากลาง โดยมีนายบุญเรือน หุ่นดี เป็นวิทมยากร มีผู้เเข้าร่วมจำนวน 15 คน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านม้ากลาง ตำบลลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลลำปางหลวง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
ม.8 บ้านกองหาญ ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง