target="_blank">
 
 
 
  ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ กศน.ตำบลลำปางหลวง
  วันที่  16/02/2554
 
 


รายละเอียด
ยินดีต้นรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม เว็บไซต์ กศน.ตำบลลำปางหลวง
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลลำปางหลวง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
ม.8 บ้านกองหาญ ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง