target="_blank">
 
 
 
  รายชื่อคณะกรรมการ กศน.ตำบลลำปางหลวง
  วันที่  11/01/2555
 
 


รายละเอียด
คณะกรรมการ กศน.ตำบลลำปางหลวง จำนวน 31 คน
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลลำปางหลวง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
ม.8 บ้านกองหาญ ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง