target="_blank">
 
ข่าวกิจกรรม

โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด   
ศึกษาดูงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์สู่อาเซียน จังหวัดแพร่   
โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง   
โครงการ OTOP MINI MBA สู่ชุมชน การเรียนรู้ภาษาอังกฤษธุรกิจ   
กิจกรรมการพบกลุ่ม   
กิจกรรมการพบกลุ่ม   
บริจาคโลหิตเพื่อการกุศล   
ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2556   
ร่วมประชุมโครงการพัฒนาหมู่บ้านวัฒนธรรมล้านนาเพื่อการท่องเที่ยวตำบลท่าผา   
เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด   
โครงการการพัฒนาจิตเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย   
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ(การแปรรูปกระดาษสา)   
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน   
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต(โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน)   
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสตรี   

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลท่าผา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
ตำบลท่าผา ม.6 บ้านท่าช้าง ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง