target="_blank">
 
 
 
  กศน.ตำบล ร่วมจัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดตำบลเมืองจันทร์ ประจำปี 2556
  วันที่  14/10/2556
 
 


รายละเอียด
    
ครู กศน.ตำบลนาแส่ง ร่วมกิจกรรมการจัดกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี 2556 วันที่ 21 กันยายน 2556 ณ สนามกีฬาต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่าวนตำบลนาแส่ง
การแข่งขันกีฬาแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ กีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้าน วัตถุประสงค์หลักการแข่งขันกีฬาเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีของคนในชุมชน และรณรงค์การออกกำลังกายเพื่อต้านยาเสพติดให้โทษ หมู่บ้านต่างๆ ให้ความสำคัญและความร่วมมือโดยการส่งนักกีฬาและกองเชียร์เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก บรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และมิตรภาพ
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลนาแส่ง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
โรงเรียนนาแส่ง-แม่ไฮ-นากิ๋ม ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง