target="_blank">
 
กิจกรรมเด่น

กศน.ตำบลนาแส่ง เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

กำหนดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2/2556
ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม พ.ศ.2556
   
กศน.ตำบลนาแส่ง ดำเนินการติดตั้งป้าย "อนาคตของประเทศไทยอยู่ในมือของประชาชนฯ"   
รวมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง   
ร่วมกันสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง   
ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง   
หยุดเผาป่าเพื่อลมหายใจ   
บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคาร่วมงานวันรัฐพิธี "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
วันที่ 18/01/2555
   
บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคาร่วมงานวันรัฐพิธี "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
วันที่ 18/01/2555
  
31/01/2555
 
การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ 5-7 กันยายน 2554   
มหกรรม กศน.เกมส์ 54 ภาคเหนือ วันที่ 20-21 สิงหาคม 2554   
อบรมการนวดแผนไทย หลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง ณ.บ้านนาแก้วตะวันออก   
โครงการปั่นจักรยานปฏิบัติธรรมนำชีวิตและศึกษาวัฒนธรรม   
เปิดอ่างเก็บน้ำแม่ปัด ต.นาแส่ง 25/02/54   
เรียนคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 40 ชั่วโมง   

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลนาแส่ง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
โรงเรียนนาแส่ง-แม่ไฮ-นากิ๋ม ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง