target="_blank">
 
 
 
  ประชุมคณะกรรมการคุมสนามสอบ วันที่ 16 กันยายน 54 ณ.โรงเรียนนาแก้วประชารัฐ
  วันที่  20/09/2554
 
 


รายละเอียด
วันที่ 16 กันยายน 2554 ณ.โรงเรียนนาแก้วประชารัฐ ได้มีการประชุมคณะกรรมการคุมสนามสอบ ภาคเรียน 1-54 ใน วันที่ 17 - 18 กันยายน 2554 โดยในการประชุมครั้งนี้ได้พูดคุยเกี่ยวกับ ระเบียบกฎข้อบังคับและการเตรียมสนามสอบเพื่อทำการสอบ
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลนาแส่ง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
โรงเรียนนาแส่ง-แม่ไฮ-นากิ๋ม ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง