target="_blank">
 
 
 
  วันสอบ 17-18 กันยายน 2554
  วันที่  20/09/2554
 
 


รายละเอียด
วันสอบ 17-18 กันยายน 2554 ผอ.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ได้มานิเทศน์การสอบในวันที่ 17 กันยายน 2554 ผลการสอบในวันที่ 17-18 กันยายน 2554 ผลการสอบเรียบร้อยดี มีนักเรียนมาสอบจำนวนมาก
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลนาแส่ง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
โรงเรียนนาแส่ง-แม่ไฮ-นากิ๋ม ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง