target="_blank">
 
 
 
  สรุปรายงานน้ำท่วม กศน.ตำบลนาแส่ง 3 - 5 ตุลาคม 2554
  วันที่  6/10/2554
 
 


รายละเอียด
ในวันที่ 3 ตอน 19.30 น.รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยนายอำเภอเกาะคาโดยได้รับการต้อนรับจาก นายก อบต.ตำบลนาแส่ง นายประดิษฐ์ ปงหาญ เป็นผู้นำรองผู้ว่าจังหวัดลำปางและนายอำเภอไปตรวจเยี่ยมประชาชนตำบลนาแส่งที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในครั้งนี้ตามหมู่บ้านต่างๆที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเสียหาย เช่น บ้านนาแส่ง จำนวน 72 หลังคาเรือน บ้านแม่ไฮ จำนวน 90 หลังคาเรือน , บ้านนากิ๋ม จำนวน 102 หลังคาเรือน , บ้านนาแก้วตะวันออก จำนวน 3 หลังคาเรือน , บ้านหาดปู่ด้าย จำนวน 3 หลังคาเรือน
ส่งผลความเสียหายให้กับ กศน.ตำบลนาแส่ง เป็นจำนวนมากดังต่อไปนี้
1. หนังสือเรียนในหลักสูตร 44 ร้อยละ 80
2. หนังสือเรียนในหลักสูตร 51 ร้อยละ 80
3. หนังสือทั่วไป ร้อยละ 70
4. เอกสารสำคัญต่างๆ ร้อยละ 80
5. ชุดอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ จำนวนหนึ่ง
6. เครื่องเล่น VCD จำนวน 1 เครื่อง
7. เครื่องขยายเสียง จำนวน 1 เครื่อง
8. ลำโพง จำนวน 2 ตู้
9. เครื่องเล่น VDO เทป จำนวน 3 เครื่อง
10. TV 29 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
11. เครื่องรับสันยาน DTV จำนวน 1 ชุด
12. ไมต์โครโฟน จำนวน 2 ชุด
13. VCD ส่งเสริมการศึกษา จำนวน 100 แผ่น
14. ตู้ ชั้นวางของ 3 ช่อง จำนวน 8 ตู้
15. ตู้ไม้กระจก 3ชั้น จำนวน 2 ตู้
16. เก้าอี้ สำนักงาน 3 ชุด
17. โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ตัว
18. โต๊ะพับ ขนาด 1x 3 เมตร จำนวน 4 ชุด
19. เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง
20. ชุดตระหลับหมึกเครื่องปริ๊นเตอร์ A35 จำนวน 1 ชุด
ความเสียหายประมาณ 5 - 6 หมื่นบาทขึ้นไป
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลนาแส่ง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
โรงเรียนนาแส่ง-แม่ไฮ-นากิ๋ม ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง