target="_blank">
 
 
 
  ปฐมนิเทศการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 /2554 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2554 กศน.ตำบลนาแส่ง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเกาะคา
  วันที่  17/11/2554
 
 


รายละเอียด
ปฐมนิเทศการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 /2554 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2554 กศน.ตำบลนาแส่ง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเกาคา เวลา 09.00น-12.00น. ในการปฐมนิเทศในครั้งนี้ ครูเวฟได้ปฐมนิเทศในเรื่องหลักสูตร51 ว่ามีการเรียนการสอนแตกต่างจากหลักสูตร 44 อย่างไรมีการเรียนการสอนแบบไหน เก็บคะแนนอย่างไรฯลฯ โดยให้นักศึกษาได้ทำแบบทดสอบรวมทั้งแบบประเมินความพึงพอใจในการปฐมนิเทศในครั้งนี้ด้วย
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลนาแส่ง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
โรงเรียนนาแส่ง-แม่ไฮ-นากิ๋ม ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง