target="_blank">
 
 
 
  คณะครู กศน. ตำบลนาแส่ง เข้าร่วมประชุมประชาคมประจำเดือนกันยายน วันที่ 6 กันยายน 2556
  วันที่  14/10/2556
 
 


รายละเอียด
คณะครู กศน. ตำบลนาแส่ง เข้าร่วมประชุมประชาคมประจำเดือนกันยายน ในวันที่ 6 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง โดยมีนายประดิษ ปงหาญ นายก อบต. นาแส่ง เป็นประธานในการประชุม
คณะครู กศน. ตำบลนาแส่ง ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาของ กศน. ทั้งการเรียนพื้นฐานในทุกระดับ และการเทียบระดับการศึกษาขึ้นสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลนาแส่ง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
โรงเรียนนาแส่ง-แม่ไฮ-นากิ๋ม ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง