target="_blank">
 
 
 
  ครู กศน. ตำบลนาแส่ง ร่วมจัดกิจกรรมวันวิชาการความรู้สู่อาเซียน โรงเรียนอนุบาลเกาะคา วันที่ 1-5 กันยายน 2556
  วันที่  14/10/2556
 
 


รายละเอียด
ครู กศน. ตำบลนาแส่ง ร่วมกับ กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมจัดกิจกรรมวันวิชาการความรู้สู่อาเซียน ณ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา วันที่ 1-4 กันยายน 2556 โดยนายธนาธร พละวงศ์ ครู กศน. ตำบลนาแส่ง ได้สนับสนุนบริจาคของรางวัลสำหรับการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนให้แก่เด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลนาแส่ง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
โรงเรียนนาแส่ง-แม่ไฮ-นากิ๋ม ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง