target="_blank">
 
 
 
  กศน. ตำบลนาแส่ง ดำเนินการจัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

  วันที่  25/12/2556
 
 


รายละเอียด
กศน. ตำบลนาแส่ง ดำเนินการจัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ตารงเวลาการจัดการเรียนการสอน
1. วันอังคาร เวลา 18.00 - 21.00 น. สถานที่ กศน.ตำบล
2. วันพุธ เวลา 18.00 -21.00 น. สถานที่ ศาลาประชาคมหมู่บ้านนาแก้วตะวันออก
3. วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 21.00 น. สถานที่ วัดบ้านหาดปู่ด้าย

จัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. สถานที่ กศน.ตำบลนาแส่ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ธนาธร พละวงศ์ ครู กศน.ตำบลนาแส่ง
089-191-1150
Line ID : future_future
Email : tanathorn_nfe@outlook.com
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลนาแส่ง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
โรงเรียนนาแส่ง-แม่ไฮ-นากิ๋ม ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง