E-book หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คำนี้อาจจะเป็นคำใหม่ในความรู้สึก ของหลาย ๆ คน แต่ อีกไม่นานจะเป็นที่รู้จัก ในหมู่นักอ่านทั้งหลาย โดยเฉพาะในวงการห้องสมุดซึ่งใน อนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ให้เป็น ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุดดิจิตัลและ ห้องสมุดเสมือน เทคโนโลยีนี้ก็คงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการนำมา ให้บริการกับผู้ใช้ถึง แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับรูปแบบของหนังสือก็ไม่จำเป็นว่า เราต้องโยนหนังสือทิ้งไป แล้วหันมาใช้เทคโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้นแทนที่ เพราะเราก็ไม่ ทราบว่าเมื่อไหร่ เทคโนโลยีนี้ จะเป็นที่นิยมและยอมรับอย่าง แพร่หลายและถึงแม้ว่าหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์จะเป็นเทคโนโลยี ที่เกิดขึ้นใหม่ ในวงการหนังสือ แต่หนังสือก็ยังมีคุณค่าต่อมนุษย์ในหลาย ๆ ด้าน

แหล่งเรียนอำเภอเกาะคา

ผลิตโดย ศูนย์การศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา

แหล่งเรียนรู้ตำบลใหม่พัฒนา

ผลิตโดย ศูนย์การศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355