target="_blank">
 
ข่าวกิจกรรม

กศน.ตำบลลำปางหลวง ร่วมเดินรณรงค์ส่งเสริมการเรียนรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ณ สวนสาธารณะเขลางค์ อำเภอเมืองลำปาง   
กศน.ตำบลลำปางหลวงนำนักศึกษาเข้าร่วมขบวนเดินรณรงค์ส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตย กับ กศน.อำเภอเกาะคา ในงานวันต้านยาเสพติด   
ตลาดนัดความรู้ กศน.ตำบลลำปางหลวง   
กิจกรรมพัฒนาจิตและปัญญา ปฏิบัติธรรม ไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิ เดินจงกรม ฟังบรรยายธรรม   
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ตำบลลำปางหลวง   
ส่งเสริมการอ่าน ศูนย์เด็กเล็กบ้านม้าเหนือ   
กศน.ตำบลลำปางหลวงจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ กศน.ลำปางหลวง   
[หน้าก่อน = 2]
กำลังแสดงหน้าที่ 3/3
1 2 3


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลลำปางหลวง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
ม.8 บ้านกองหาญ ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง