target="_blank">
 
ข่าวกิจกรรม

ครู กศน. ตำบลนาแส่ง ร่วมจัดกิจกรรมวันวิชาการความรู้สู่อาเซียน โรงเรียนอนุบาลเกาะคา วันที่ 1-5 กันยายน 2556    
คณะครู กศน. ตำบลนาแส่ง เข้าร่วมประชุมประชาคมประจำเดือนกันยายน วันที่ 6 กันยายน 2556    
กศน.ตำบล ร่วมจัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดตำบลเมืองจันทร์ ประจำปี 2556   
ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ)   
สมาคมอาเซียน   
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2555   
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2554 ณ อำเภอเกาะคา   
ถวาย หลอดไฟตะเกียบ ในวันเข้าพรรษา ณ.วัดนากิ่ม ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จ.ลำปาง    
นักศึกษานาแส่งช่วยกันจัดกิจกรรมประชาธิปไตย   
อบรมประชาธิปไตย ณ กศน.จังหวัดห้องร่มไทย   
ทดสอบพื้นฐานภาษาอังกฤษ   
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/53 วันที่ 12-13 มีนาคม 2554 ในระดับประถมศึกษา มัธยมต้น มัธยมปลาย    
จัดเวทีประชาคม บ้านนากิ๋ม 21/02/54   
กิจกรรมการเรียนการสอน กศน.ตำบลนาแส่ง   
การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยบ้านนากิ๋ม วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554    

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 [หน้าถัดไป = 2]
1 2


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลนาแส่ง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
โรงเรียนนาแส่ง-แม่ไฮ-นากิ๋ม ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง