target="_blank">
 
 
 
  ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  วันที่  21/02/2556
 
 


รายละเอียด
    
วันที่ 21 มกราคม 2556 นายพรพงษ์ เกตุชัยโกศล ครู กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดยนายจรณชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" ณ อาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จฯ เลขาธิการสำนักงาน กศน. กราบบังคมทูลรายงานการประชุมวิชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระราชทานของที่ระลึกแก่ครูอาสาสมัคร กศน. ที่มีผลงานแนวปฏิบัติงานที่ดีในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ จำนวน 15 ราย และทรงพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 60 ราย และมีเลขาธิการสำนักงาน กศน. เป็นผู้แทนทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร หลังจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำรัสเปิดการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ของศูนย์การ
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
66 ม.1 บ้านโป่งร้อน ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง