target="_blank">
 
 
 
  โครงการพัฒนาบุคลากร การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน กศน.อำเภอเกาะคา ประจำปีงบประมาณ 2563
  วันที่  1/12/2563
 
 


รายละเอียด
    
วันที่ 26 -27 พฤศจิกายน 2563 นายพรพงษ์ เกตุชัยโกศล ครู กศน.ตำบลใหม่พัฒนา เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน กศน.อำเภอเกาะคา ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
66 ม.1 บ้านโป่งร้อน ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง