target="_blank">
 
 
 
   กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและพัฒนาการเรียนรู้ บ้านหนังสือชุมชน กิจกรรมการพับเหรียญโปรยทาน
  วันที่  20/01/2564
 
 


รายละเอียด
    
วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและพัฒนาการเรียนรู้ บ้านหนังสือชุมชน กิจกรรมการพับเหรียญโปรยทาน ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านทุ่งขามใต้ ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา โดยมีนางมนัญญา คำนวณศิลป์ อาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนบ้านทุ่งขามใต้เป็นวิทยากร
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
66 ม.1 บ้านโป่งร้อน ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง