target="_blank">
 
 
 
  กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งขาม
  วันที่  17/07/2554
 
 


รายละเอียด
วันที่ 13 กรกฎาคม 2554 นายพรพงษ์ เกตุชัยโกศล ครูกศน.ตำบลใหม่พัฒนา ดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยมีเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งขาม ร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน โดยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับเด็ก เยาวชน และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เห็นความสำคัญของการอ่านและแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยได้จัดกิจกรรมอธิเช่น กิจกรรมอ่านเรื่องที่ฉันชอบ โดยที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเลือก หนังสือนิทาน ข่าว หรือเกร็ดความรู้ที่ตนสนใจและการเล่าให้เพื่อนฟัง พร้อมด้วยกิจกรรมวาดรูประบายสี และกิจกรรมร้องเต้นเป็นจังหวะ โดยกิจกรรม ดังกล่าวจัดดำเนินกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านทุ่งขาม ตำบลใหม่พัฒนา
นายพรพงษ์ เกตุชัยโกศล ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
66 ม.1 บ้านโป่งร้อน ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง