target="_blank">
 
 
 
  กิจกรรมปันน้ำใจให้น้อง
  วันที่  13/01/2555
 
 


รายละเอียด
กิจกรรมปันน้ำใจให้น้อง
วันที่ 30 ธันวาคม 2554 นายพรพงษ์ เกตุชัยโกศล ครูกศน.ตำบลใหม่พัฒนา ร่วมกับคณะกรรมการกศน.ตำบลใหม่พัฒนา ดำเนินงานกิจกรรมปันน้ำใจให้น้องโดยร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งร้อน จำนวน 20 คน และทำการแจกของขวัญแก่เด็กเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2555 และได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเล่านิทานให้น้อง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งร้อน หมู่ที่ 1 ตำบลใหม่พัฒนา
นายพรพงษ์ เกตุชัยโกศล ข่าว/ภาพ/ผู้บันทึก
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
66 ม.1 บ้านโป่งร้อน ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง