target="_blank">
 
 
 
  เปิด กศน.ตำบล และศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ณ กศน.ตำบลใหม่พัฒนา
  วันที่  10/06/2555
 
 


รายละเอียด
วันที่ 3 มิถุนายน 2555 กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ดำเนินการเปิด กศน.ตำบล และศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ณ กศน.ตำบลใหม่พัฒนา พิธีการทางศาสนา พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เจิมป้าย เจริญชัยมงคล และได้รับเกียรติจากนายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ สส.จังหวัดลำปาง เขต 3 เป็นประธานในพิธีฯ โดยนายจรณชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเกาะคา ได้กล่าวรายงานการจัดงานฯ จากนั้นประธานในพิธีกล่าวเปิด กศน.ตำบล และศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลใหม่พัฒนาและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สนับสนุนงาน กศน.ตำบลใหม่พัฒนา จากนั้นประธานพิธี และผู้มีเกียรติเยี่ยมชมอาคาร กศน.ตำบล และศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนฯ รวมถึงนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ อธิเช่น ถวายผ้าป่าสามัคคี นิทรรศการกศน.ตำบลใหม่พัฒนา การฝึกอาชีพ การแสดงจากนักศึกษา กศน.ตำบลใหม่พัฒนา การแสงจากภาคีเครือข่ายในชุมชนและการแสดงของกลุ่มผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รถโมบายล์ส่งเสริมการอ่านจาก กศน.จังหวัดลำปาง รวมถึงพบปะ ประชาชน กลุ่มอาชีพที่นำผลิตภัณฑ์ มาจัดแสดงภายในบริเวณที่จัดงาน
นายพรพงษ์ เกตุชัยโกศล ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
66 ม.1 บ้านโป่งร้อน ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง