target="_blank">
 
 
 
  กศน.ตำบลใหม่พัฒนาดำเนินงานโครงการชุมชนรักการอ่าน บ้านแม่ปุ้มสันติสุข
  วันที่  28/08/2555
 
 


รายละเอียด
ระหว่างเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2555 นายพรพงษ์ เกตุชัยโกศล ครูกศน.ตำบลใหม่พัฒนา ดำเนินงานโครงการชุมชนรักการอ่าน บ้านแม่ปุ้มสันติสุข โดยมีเด็ก เยาวชน ประชาชนวัยแรงงานและกลุ่มผู้สูงอายุ ในชุมชนบ้านแม่ปุ้มสันติสุข ตำบลใหม่พัฒนา ร่วมดำเนินงานโครงการ โดยมีกิจกรรมเช่น กิจกรรมอุ๊ยเล่านิทานให้หลานฟัง กิจกรรมอ่านเรื่องที่ฉันชอบ กิจกรรมวาดรูประบายสี กิจกรรมความรู้สู่อาเซียน กิจกรรมตอบปัญหาอาเซียน กิจกรรมอนุรักษ์ภาษาถิ่น กิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เห็นความสำคัญของการอ่านและแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
นายพรพงษ์ เกตุชัยโกศล ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
66 ม.1 บ้านโป่งร้อน ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง