target="_blank">
 
 
 
  กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ร่วมจัดนิทรรศการงานเฉลิมพระชนมพรรษาฯ งานฤดูหนาวและงานกาชาด อำเภอเกาะคา
  วันที่  5/12/2555
 
 


รายละเอียด
วันที่ 2 ธันวาคม 2555 กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ร่วมกับ กศน.ตำบลไหล่หิน จัดแสดงนิทรรศการ ในงานพิธีเปิดงานเฉลิมพระชนมพรรษาฯ งานฤดูหนาวและงานกาชาด อำเภอเกาะคา ประจำปี 2555 ณ เทศบาลตำบลเกาะคา โดยดำเนินงานกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช งานประชาสัมพันธ์ กศน. กิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน บ้านหนังสือ ฯลฯ และในคืนดังกล่าว ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ การเพ้นท์พวงกุญแจ ให้กับประชาชนที่มาร่วมงานได้ฝึกปฏิบัติ และเรียนรู้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
นายพรพงษ์ เกตุชัยโกศล ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
66 ม.1 บ้านโป่งร้อน ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง