target="_blank">
 
 
 
  กศน.ตำบลใหม่พัฒนาร่วมงานมหกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ธันวามหาราช ณ วัดสันตินิคม
  วันที่  12/12/2555
 
 


รายละเอียด
วันที่ 4 ธันวาคม 2555 นายพรพงษ์ เกตุชัยโกศล ครูกศน.ตำบลใหม่พัฒนา พร้อมด้วย อาสาสมัครรักการอ่าน กศน.ตำบลใหม่พัฒนา เข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ธันวามหาราช ประจำปีการศึกษา 2555 โดยกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเกาะคา 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ลำปางเขต 2 โดยในงานมีการแสดงนิทรรศการผลงานของนักเรียน การแข่งตอบปัญหา การประกวดร้องเพลง และการจัดแสดงนิทรรศการของภาคีเครือข่ายในชุมชน โดยกศน.ตำบลใหม่พัฒนา ได้นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเข้าร่วม อธิเช่น กิจกรรมความรู้สู่อาเซียน การตอบปัญหาอาเซียน อ่านนิทานให้เพื่อนฟัง การระบายสีภาพและได้รับความอนุเคราะห์รถโมบายฯ ร่วมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จากสำนักงานกศน.จังหวัดลำปาง
นายพรพงษ์ เกตุชัยโกศล ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
66 ม.1 บ้านโป่งร้อน ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง