target="_blank">
 
 
 
  กศน.ตำบลใหม่พัฒนาดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวันเด็กแห่งชาติปี 2556
  วันที่  17/01/2556
 
 


รายละเอียด
วันที่ 13 มกราคม 2556 กศน.ตำบลใหม่พัฒนาดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวันเด็กแห่งชาติปี 2556 โดยองค์กรนักศึกษา และนักศึกษา กศน.ตำบลใหม่พัฒนาได้ร่วมกันดำเนินงานกิจกรรมฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีนิสัยรักการอ่านและหมั่นศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง กิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมก้าวสู่อาเซียน กิจกรรมต้นไม้ความรู้ กิจกรรมเล่าเรื่องจากภาพ กิจกรรมตลาดนัดวันเด็ก กิจกรรมท่องโลกสู่อินเตอร์เน็ต ณ กศน.ตำบลใหม่พัฒนา โดยได้รับความร่วมมือในการสนับสนุนของรางวัลจากภาคีเครือข่าย องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรนักศึกษา และนักศึกษากศน.ตำบลใหม่พัฒนา ฯลฯ โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรม จำนวน 110 คน
นายพรพงษ์ เกตุชัยโกศล ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
66 ม.1 บ้านโป่งร้อน ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง