target="_blank">
 
 
 
  ครู กศน.ตำบลใหม่พัฒนาร่วมเป็นวิทยากรจัดกระบวนการเรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือนฯ
  วันที่  15/02/2556
 
 


รายละเอียด
ครู กศน.ตำบลใหม่พัฒนาร่วมเป็นวิทยากรจัดกระบวนการเรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือนฯ
โดยนายวิจิตร สมฤทธิ์ สัตวแพทย์อาวุโส สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกาะคา พร้อมด้วยนางวิไลวรรณ แสนหลวง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายกัลปพฤกษ์ ผดุงพงศ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินงานจัดการฝึกอบรมเกษตรกรศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานปี 2556 และนายพรพงษ์ เกตุชัยโกศล ครู กศน.ตำบลใหม่พัฒนาร่วมเป็นวิทยากรจัดกระบวนการเรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือนฯ ให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน ในตำบลใหม่พัฒนา จำนวน 30 คน ณ ศาลา SML บ้านทุ่งขาม ตำบลใหม่พัฒนา
นายพรพงษ์ เกตุชัยโกศล ครู กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก

หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
66 ม.1 บ้านโป่งร้อน ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง