target="_blank">
 
 
 
  ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  วันที่  10/06/2556
 
 


รายละเอียด
วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ครู กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ร่วมกับนักศึกษา ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. และชาวบ้าน บ้านทุ่งขาม ร่วมกันปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำ ณ ม่อนช้างปู่เอก บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 6 เพื่อร่วมกันอนุรักษ์และเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ นายอำเภอเกาะคา ได้ตรวจเยี่ยมและให้ขวัญและกำลังใจ แก่ผู้ที่ร่วมปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำ
นายพรพงษ์ เกตุชัยโกศล ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
66 ม.1 บ้านโป่งร้อน ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง