target="_blank">
 
 
 
  ครูกศน.ตำบลใหม่พัฒนาเข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการ เพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

  วันที่  20/07/2556
 
 


รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 2 - 6 กรกฎาคม 2556 นายพรพงษ์ เกตุชัยโกศล ครูกศน.ตำบลใหม่พัฒนา เข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการ เพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ วัดบรรพตสถิต
นายพรพงษ์ เกตุชัยโกศล ภาพ/ข่าว/ผู้รายงาน
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
66 ม.1 บ้านโป่งร้อน ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง