target="_blank">
 
 
 
  ครู กศน.ตำบลใหม่พัฒนา เข้าร่วมงาน “สุดยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห์”
  วันที่  5/11/2556
 
 


รายละเอียด
วันที่ 31 ตุลาคม 2556 นายพรพงษ์ เกตุชัยโกศล ครูกศน.ตำบลใหม่พัฒนา พร้อมด้วยคณะครูอาสาฯ ครูกศน.ตำบล ครูศรช. และครูผู้ดุแลคนพิการบุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมงาน “สุดยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห์” และปาฐกถาพิเศษ “ปฏิรูปการเรียนรู้ให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกันทั้งระบบ” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยได้ร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ "เรียนอย่างไรให้คิดวิเคราะห์เป็น" รับชมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ และศึกษาดูงานการจัดนิทรรศการของสถานเอกอัครราชทูต และหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ด้านภาษา และการคิดวิเคราะห์ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แบ่งออกเป็นโซนต่าง ๆ ได้แก่ โซนภาษาไทย อังกฤษ จีน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เยอรมัน เกาหลี มาลายู การคิดวิเคราะห์ นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และภาษาเพื่ออาชีพ
นายพรพงษ์ เกตัยโกศล ภาพ/ข่าว/ผู้รายงาน
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
66 ม.1 บ้านโป่งร้อน ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง