target="_blank">
 
 
 
  ภูมิปัญญาการทำขันโตกสานจากไม้ไผ่

  วันที่  1/12/2563
 
 


รายละเอียด
ภูมิปัญญาการทำขันโตกสานจากไม้ไผ่โดย นายธรรม สันเทศน์
เกิดวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2485 อายุ 78 ปี
บ้านเลขที่ 8 หมูที่ 6 บ้านทุ่งขาม ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130 โทรศัพท์ 092 – 7262197
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
66 ม.1 บ้านโป่งร้อน ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง