target="_blank">
 
กิจกรรมเด่น

ครูกศน.ตำบลใหม่พัฒนาเข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพครู กศน.ตำบล ปี 2555 รุ่นที่ 1   
เปิด กศน.ตำบล และศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ณ กศน.ตำบลใหม่พัฒนา    
ครูกศน.ตำบลใหม่พัฒนาร่วมพิธีเปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน   
ครูกศน.ตำบลใหม่พัฒนา เข้าร่วม โครงการประชุมสัมมนาประจำปีทางวิชาการ เรื่องเครือข่ายชมรมคุ้มครองผู้บริโภค พลังสำคัญการสร้างชุมชนเข้มแข็งด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค   
ครูกศน.ตำบลใหม่พัฒนาพร้อมด้วยนักศึกษาฯ ดำเนินการติดตั้งป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “หยุดเผาเพื่อลมหายใจ STOP BURNING”    
ครูกศน.ตำบลใหม่พัฒนาดำเนินงานจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
ให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวแปรรูป บ้านต้นผึ้ง ตำบลใหม่พัฒนา
   
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ดำเนินงาน “โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) หลักสูตร 40 ชั่วโมง”   
กศน.ตำบลใหม่พัฒนาร่วมงาน "วันวิชาการ กศน.อำเภอเกาะคา 2555"    
กิจกรรมปันน้ำใจให้น้อง   
ครูกศน. ตำบลร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย    
ครูกศน.ตำบลใหม่พัฒนา ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช   
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ    
อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพการเป็นพิธีกร ผู้ดำเนินรายการและวิทยากร   
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งขาม   
ดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านชุมชนบ้านแม่ปุ้มสันติสุข   
[หน้าก่อน = 1]
กำลังแสดงหน้าที่ 2/3 [หน้าถัดไป = 3]
1 2 3


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
66 ม.1 บ้านโป่งร้อน ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง