ข่าวผู้อำนวยการ

201 ผอ. กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ กศน.ตำบลนาแส่ง
14/01/2555
202 ผอ. กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะคา
14/01/2555
203 ผอ. กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลเกาะคา
14/01/2555
204 ผอ. กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ กศน.ตำบลใหม่พัฒนา
13/01/2555
205 ผอ. กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ กศน.ตำบลลำปางหลวง
13/01/2555
206 ผอ. กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมพิธีเปิดงาน "เปิดโลกการศึกษา เกาะคาวิทยาคม"
13/01/2555
207 ผอ. กศน.อำเภอเกาะคา นิเทศการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.ตำบลศาลา (กลุ่ม อสม. บ้านศาลาไชย)
10/01/2555
208 ผอ. กศน.อำเภอเกาะคา นิเทศการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.ตำบลศาลา
10/01/2555
209 ผอ.กศน.อำเภอเกาะคาร่วมประชุมประชาพิจารณ์ร่าง "พรบ.การศึกษาตลอดชีวิต"
4/01/2555
210 ผอ. กศน.อำเภอเกาะคา นำกระเช้าของขวัญปีใหม่ มอบให้กับนายอำเภอเกาะคา
26/12/2554
211 ผอ. กศน. อำเภอเกาะคา ร่วมพิธีเปิดงาน "ลานวัฒนธรรม ลานภูมิปัญญา"
24/12/2554
212 ผอ. กศน. อำเภอเกาะคา เข้าเยี่ยมเยือนกราบนมัสการหลวงปู่สะอาด กุสลจิตโต เครือข่ายวัดสันตินิคม
24/12/2554
213 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา นิเทศ กศน.ตำบลนาแก้ว
19/12/2554
214 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา พบปะภาคี เครือข่าย อบต.นาแส่ง
19/12/2554
215 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา นิเทศ กศน.ตำบลวังพร้าว
19/12/2554
[หน้าก่อน = 10] กำลังแสดงหน้าที่ 11/16 [หน้าถัดไป = 12]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355