ข่าวผู้อำนวยการ

141 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา นิเทศ ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมสอนเสริม
21/02/2556
142 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมงานเปิดตัวโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ณ ฮอลล์ 9 อิมแพ็ค ฟอรัม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
20/02/2556
143 นิเทศ และตรวจเยี่ยมการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ วิชาช่างตัดเสื้อสตรี
19/02/2556
144 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ได้นิเทศตรวจเยี่ยม และเปิดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
13/02/2556
145 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคาร่วมพิธีเปิดงาน จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปี 2556
17/01/2556
146 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมส่งคณะวิ่ง-ปั่น จักรยานทางไกลเพื่อสันติภาพครูชายแดนภาคใต้
15/01/2556
147 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมต้อนรับคณะวิ่ง-ปั่น จักรยานทางไกลเพื่อสันติภาพครูชายแดนภาคใต้
15/01/2556
148 ผอ. กศน.อำเภอเกาะคา ให้เกียรติเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมหนังสือสร้างจินตนาการให้เด็กดี(วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556) ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะคา
14/01/2556
149 ผอ. กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556 กศน.ตำบลท่าผา
11/01/2556
150 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556 กศน.ตำบลนาแส่ง
11/01/2556
151 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556 กศน.ตำบลลำปางหลวง
11/01/2556
152 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการวิ่ง-ปั่นจักรยานทางไกลเพื่อสันติภาพ แด่ครูชายแดนใต้
7/01/2556
153 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเปิดตัวโครงการยกระดับการศึกษาประชาชน จบ ม.6 ใน 8 เดือน อย่างมีคุณภาพ
27/12/2555
154 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในงานเฉลิมพระชนมพรรษาฯ งานฤดูหนาว และงานกาชาด อำเภอเกาะคา ประจำปี 2555
5/12/2555
155 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ
4/12/2555
[หน้าก่อน = 7] กำลังแสดงหน้าที่ 8/16 [หน้าถัดไป = 9]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355