ข่าวผู้อำนวยการ

241 ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นิเทศกลุ่มช่างตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยจักรอุตสาหกรรม ตำบลใหม่พัฒนา
24/03/2554
242 ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นิเทศ และตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง การนวดกดจุด กศน.ตำบลวังพร้าว
24/03/2554
243 ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นิเทศการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง กศน.ตำบลศาลา (กลุ่มอาชีพบ้านผึ้ง)
23/03/2554
244 ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นิเทศสนามสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
23/03/2554
245 ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นิเทศกลุ่มนวดแผนไทย ตำบลนาแก้ว
18/03/2554
246 ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นิเทศ ติดตามกลุ่มอาชีพ ตำบลเกาะคา
14/02/2554
247 ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นิเทศ ติดตามการดำเนินงาน กศน.ตำบลเกาะคา
14/02/2554
248 ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นิเทศ ติดตามกลุ่มอาชีพบ้านนาเวียง ตำบลท่าผา
9/02/2554
249 ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นิเทศ ติดตามการดำเนินงาน กศน.ตำบลท่าผา
9/02/2554
250 ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นิเทศการจัดการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT ของนักศึกษา กศน.ตำบลศาลา
3/02/2554
251 ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นิเทศ ติดตาม การจัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT กศน.ตำบลวังพร้าว
3/02/2554
252 ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นิเทศ ติดตามกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านแม่ฮวก
2/02/2554
253 ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นิเทศ ติดตามการดำเนินงาน กศน.ตำบลไหล่หิน
2/02/2554
254 ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นิเทศการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ กศน.ตำบลวังพร้าว
29/12/2553
255 ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นิเทศการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ กศน.ตำบลศาลา
29/12/2553
[หน้าก่อน = 12] กำลังแสดงหน้าที่ 13/16 [หน้าถัดไป = 14]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355