target="_blank">
 
ข่าวกิจกรรม

กศน.ตำบลใหม่พัฒนาร่วมถวายเทียนพรรษา และปฏิบัติธรรมฯ 9 วัด    
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดให้โทษ   
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ดำเนินงานโครงการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง นายกอบจ. จังหวัดลำปาง   
ร่วมประชุมสัญจรกับผู้นำชุมชนตำบลใหม่พัฒนา    
ครูกศน.ตำบลใม่พัฒนาเข้ารดน้ำ ดำหัว ขอพร นายก อบต.ตำบลใหม่พัฒนา   
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา รับการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน (ต.ค. 2554 - มี.ค. 2555)    
กศน.ตำบลใหม่พัฒนาการดำเนินงานโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ)   
กศน.ตำบลใหม่พัฒนาการดำเนินงานโครงการการส่งเสริมความรู้ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค กศน.ตำบลใหม่พัฒนา   
กศน.ตำบลใหม่พัฒนาดำเนินงานโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน บ้านต้นผึ้ง    
ผอ.กศน. อำเภอเกาะคา นิเทศ ติดตามการจัดการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT   
กศน.ตำบลใหม่พัฒนาดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวันเด็กแห่งชาติ ปี 2555   
ครูกศน.ตำบลใหม่พัฒนาพร้อมด้วยนักศึกษาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีและยกฉัตร   
จัดกระบวนการ การเรียนรู้การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ   
กศน.ตำบลใหม่พัฒนาดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมต้นไม้พูดได้
   
กศน. ตำบลใหม่พัฒนา ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา   
[หน้าก่อน = 1]
กำลังแสดงหน้าที่ 2/4 [หน้าถัดไป = 3]
1 2 3 4


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
66 ม.1 บ้านโป่งร้อน ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง