target="_blank">
 
ข่าวกิจกรรม

ครูกศน.ตำบลใหม่พัฒนา ร่วมทำบุญมหากุศลทอดจุลกฐินสามัคคี    
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "โครงการ 1 ล้านกล้า ถวายพ่อ "   
ทดสอบระบบทดสอบระบบทดสอบระบบทดสอบระบบทดสอบระบบทดสอบระบบทดสอบระบบทดสอบระบบ   
ทดสอบระบบทดสอบระบบทดสอบระบบทดสอบระบบทดสอบระบบทดสอบระบบทดสอบระบบ   
ทดสอบระบบ ทดสอบระบบทดสอบระบบทดสอบระบบทดสอบระบบ   
[หน้าก่อน = 3]
กำลังแสดงหน้าที่ 4/4
1 2 3 4


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
66 ม.1 บ้านโป่งร้อน ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง