ข่าวผู้อำนวยการ

1 1 กรกฎาคม 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา และบุคลากร กศน.ทุกตำบล ร่วมรณรงค์ประชาธิปไตย ร่วมกับเครือข่าย 
3/07/2565
2 วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 6/2565 
3/07/2565
3 วันศุกร์ที่ 1 กรกฏาคม 2565
เวลา 09.00 น.- 11.00น
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด เปิดงาน “สูงวัย ใจสมาร์ท” ตามโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ในรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน 4 มิติ
 
3/07/2565
4 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคาและคณะร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรประจำปี 2565 
27/06/2565
5 นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตรการเย็บกระเป๋าผ้าลายขอ 
24/06/2565
6 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาพัฒนา 
9/06/2565
7 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นำบุคลากร กศน.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
7/06/2565
8 นางจิดาภา สนนิคม ผอกศนอำเภอเกาะคา นำบุคลากร ลงนามถวายพระพรเนื่องใน โอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
7/06/2565
9 ผอ.กศน.อำเภอเกาะคาร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565
4/06/2565
10 นางจิดาภา สนนิคม และคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอเกาะคา ประชุมครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
31/05/2565
11 นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา พร้อมด้วยบุคลากร ต้อนรับ และ รับการนิเทศ การติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน
22/05/2565
12 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา ให้โอวาท และกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
18/05/2565
13 นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 25 เมษายน
25/04/2565
14 นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ งาน กศน. จังหวัดลำปาง
21/04/2565
15 นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
20/04/2565
กำลังแสดงหน้าที่ 1/15 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355