target="_blank">
 
 
 
  วันที่ 25 มกราคม 2555 ได้จัดกิจกรรมการปลูกผัก ให้กับนักศึกษา กศน. ตำบลนาแก้ว ณ กศน ตำบลนาแก้วจำนวนผู้เข้าร่วม 25 คน
  วันที่  25/11/2555
 
 


รายละเอียด
    
วันที่ 25 มกราคม 2555 ได้จัดกิจกรรมการปลูกผัก ให้กับนักศึกษา กศน. ตำบลนาแก้ว ณ กศน ตำบลนาแก้วจำนวนผู้เข้าร่วม 25 คน
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลนาแก้ว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
ม.8 บ้านพระธาตุจอมปิง ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง