target="_blank">
 
ข้อมูลสารสนเทศ

สรุปจำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 
สรุปจำนวนนักศึกษาปีงบประมาณ 2555

 
สรุปจำนวนนักศึกษาปีงบประมาณ 2554 
จำนวนหมู่บ้าน
ตำบลนาแก้ว ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน ดังนี้


 
รายชื่อผู้นำหมู่บ้านตำบลนาแก้ว 
จำนวนประชากรตำบลนาแก้ว
 
สถานที่ท่องเที่ยว ตำบลนาแก้ว
ประวัติและความเป็นมาของชื่อหมู่บ้าน ตำบลนาแก้ว
ข้อมูลสารสนเทศ กศน.ตำบลนาแก้ว
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลนาแก้ว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
ม.8 บ้านพระธาตุจอมปิง ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง