target="_blank">
 
เรียนรู้กิจกรรม กศน.

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2555 โครงการเดินรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย การให้ความรู้กับประชาชนในหมู่บ้านโดยการเคาะประตูแจกใบความรู้ ให้คำแนะนำวิธีการ เกี่ยวกับการกาบัตรเลือกตั้ง ที่ถูกต้องและข้อห้ามการทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งในหมู่บ้านกศน.ตำบลนาแก้ว จำนวนผู้เข้าร่วม 60 คน สถานที่ดำเนินการ บ้านพระธาตุจอมปิง และบ้านจอมปิง ตำบนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 
วันที่ 29 กรกฎาคม 2555 นางสุมาไร แป้นน้อย ครู กศน.ตำบลนาแก้ว และคณะองค์นักศึกษาศูนย์การเรียนชุมชนตำบลนาแก้วพร้อมนักศึกษา ได้นำเทียนพรรษา ดอกไม้ ธูปเทียน สังฆทาน/จตุปัจจัยถวาย
ณ วัดพระธาตุจอมปิง หมู่ที่ 8 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา
 
วันที่ 9-22 สิงหาคม 2555 กิจกรรมอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโยโลยีสารสนเทศ (ICT) จำนวน 40 ชั่วโมง ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ กศน.นาแก้ว ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา นักศึกษา กศน ตำบลนาแก้วรอบรมพัฒนาความรู้ เรื่อง ด้าน ICT ณ กศน.ตำบลนาแก้ว 
วันที่ 21 สิงหาคม 2555 นักศึกษาศึกษาแหล่งเรียนรู้ การทำน้ำหมักชีวภาพ
งานการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานภูมิปัญญาคุณค่าเชิงนิเวศ
จำนวน 22 คน โดยครูได้ให้กลุ่มนักศึกษาได้ศึกษา งานกิจกรรมแต่ละแหล่งเรียนรู้แล้วให้ผู้เรียนจดบันทึก ตามจุดต่างๆของแหล่งเรียนรู้ ณ โรงแรมทิพย์ช้าง
 
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลนาแก้ว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
ม.8 บ้านพระธาตุจอมปิง ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง