target="_blank">
 
กิจกรรมเด่น

กิกรรมส่งเสริมการอ่าน
   
โครงการส่งเสริมการอ่าน (งานวันเด็กแห่งชาติปีงบประมาณ55) กิจกรรม หนังสือที่ฉันชอบ
ณ กศน.ตำบลนาแก้ว วันที่ 15 มกราคม 2555
   
โครงการส่งเสริมการอ่าน (งานวันเด็กแห่งชาติปีงบประมาณ55) กิจกรรม จ้องความรู้กับสำนวนไทย
ณ กศน.ตำบลนาแก้ว วันที่ 15 มกราคม 2555   
กิจกรรมรักการอ่านงานข่างพญ๋าตำบลนาแก้ว    
กิจกรรมรักการอ่าน กศน.ตำบลนาแก้ว   
กิจกรรมกลุ่มนวดแผนไทยบ้านพระธาตุจอมปิง   

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลนาแก้ว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
ม.8 บ้านพระธาตุจอมปิง ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง