ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ กศน.ตำบลนาแก้ว
 
 
 
target="_blank">
 
 


โครงการส่งเสริมการอ่าน (งานวันเด็กแห่งชาติปีงบประมาณ55) กิจกรรม ระบายสีรูปภาพ
ณ กศน.ตำบลนาแก้ว วันที่ 15 มกราคม 2555
 
ครู กศน ตำบลนาแก้วขอเชิญ นักศึกษา กศน ตำบลนาแก้ว ทุกคนร่วมงานกิจกรรรมการออกงาน ฤดูหนาวประจำปีอำเภอเกาะคา โดย กศน อำเภอเกาะคา ได้มีกิจกรรม 1-5 ธันวาคม 2555
 
เชิญชวน นักศึกษา กศน.ตำบลนาแก้ว เข้าร่วมปฏิบัติธรรมฯ 
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2554 
นางสุมาไร แป้นน้อย ครู กศน. ตำบลนาแก้ว ขอเชิญ นักศึกษา กศน ตำบลนาแก้วเข้าร่วมกิจกรรมงาน ประเพณี แปดเป็ง โดย จัด ณ หน้าวัดพระธาตุจอมปิง ตำบลนาแก้ว ในวันที่ 17 พ.ค 54  
นางสุมาไร แป้นน้อย ครู กศน ตำบลนาแก้ว แจ้งนักศึกษาให้ทราบ วันที่ 22 พ.ค 54 กศน ตำบลนาแก้ว ขอเปลี่ยนแปลงการพบกลุ่ม เป็นวันที่ 29 พ.ค 54
วันที่ 18 พ.ค 54 นางสุมาไร แป้นน้อย ครู กศน ตำบลนาแก้ว จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การทำตะกร้าจากต้นไม้ไมยราบให้กับกลุ่มผู้สูงอายุบ้านจอมปิง ระหว่างวันที่ 18-27 พ.ค 54 ณ บ้านนายสวัสดิ์ วิชัด บ้านจอมปิง หมู่ 5 ตำบลนาแก้ว
การสอบและประเมินผลปลายภาค 2/2553
 
นักศึกษา กศน.ตำบลนาแก้ว ร่วมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2/2555
  
 
วันที่ 10 สิงหาคม 2555 อบรมโครงการกิจกรรมการนวดคลายเส้น หลักสูตร 50 ชั่วโมง ณ ศูนย์นวดแผนไทยบ้านพระธาตุจอมปิงตำบลนาแก้ว
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
 
วันที่ 5 ส.ค. 55 อบรมโครงการปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ จำนวน 35 คนณ วัดจอมปิง หมู่ที่ 5 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
 
กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สอดแทรกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักฤศึกษา กศน ตำบลนาแก้ว โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายวินัย แป้นน้อย ผอโรงเรียนบ้านทาน สำนักงานการศึกษาเขต 1 ลำปาง วันที่ 29 มิถุนายน 2555จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 27 คน 
วันที่ 25 มกราคม 2555 ได้จัดกิจกรรมการปลูกผัก ให้กับนักศึกษา กศน. ตำบลนาแก้ว ณ กศน ตำบลนาแก้วจำนวนผู้เข้าร่วม 25 คน 

 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลนาแก้ว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
ม.8 บ้านพระธาตุจอมปิง ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง