target="_blank">
 
 
 
  วันที่ 5 ส.ค. 55 อบรมโครงการปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ จำนวน 35 คนณ วัดจอมปิง หมู่ที่ 5 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

  วันที่  25/11/2555
 
 


รายละเอียด
    
วันที่ 5 ส.ค. 55 กศน ตำบลนาแก้ว จัดกิจกรรมอบรมโครงการปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ณ วัดจอมปิง หมู่ที่ 5 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลนาแก้ว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
ม.8 บ้านพระธาตุจอมปิง ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง