target="_blank">
 
 
 
  กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สอดแทรกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักฤศึกษา กศน ตำบลนาแก้ว โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายวินัย แป้นน้อย ผอโรงเรียนบ้านทาน สำนักงานการศึกษาเขต 1 ลำปาง วันที่ 29 มิถุนายน 2555จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 27 คน
  วันที่  25/11/2555
 
 


รายละเอียด
    
กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สอดแทรกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักฤศึกษา กศน ตำบลนาแก้ว โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายวินัย แป้นน้อย ผอโรงเรียนบ้านทาน สำนักงานการศึกษาเขต 1 ลำปาง วันที่ 29 มิถุนายน 2555จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 27 คน
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลนาแก้ว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
ม.8 บ้านพระธาตุจอมปิง ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง